Gavekort Parksenteret

17 butikker
3 spisesteder
85 oppvarmede parkeringsplasser under tak

Parksenter gavekort kan brukes på alle våre 17 butikker på senteret. Velg ditt design og legg ved en egen personlig hilsen i form av tekst og bilde/videohilsen.

park-senteret-alta

Ingen epost eller print av PDF. Gavekortet leveres rett på mobilen til mottager på den dag og tidspunkt du bestemmer.

Dette er gaven som alltid huskes!

Mer info om oss:  Parksenteret